Απομακρυσμένη υποστήριξη

  Συμβόλαια συντήρησης

Εκτός από την επί τόπου και την τηλεφωνική υποστήριξη, προσφέρουμε κι απομακρυσμένη βοήθεια. Η υπηρεσία παρέχεται κάνοντας χρήση εξειδικευμένου λογισμικού όπως το TeamViewer και το AnyDesk. Ο εκπρόσωπος της τεχνικής υποστήριξης θα προσδιορίσει εκ των προτέρων πιο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί στη συνεδρία υποστήριξης. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για το πως να λάβετε και να χρησιμοποιήσετε το κάθε ένα.

TeamViewer

Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο λογισμικό απομακρυσμένης υποστήριξης. Υπάρχει για χρόνια και θεωρείται το πιο όριμο λογισμικό. Ακολουθήστε απλά τις παρακάτω οδηγίες για να λάβετε και χρησιμοποιήσετε το TeamViewer Quick Support:

  1. Κάντε >κλικ εδώ< κι αποθηκεύστε το αρχείο στο δίσκο σας. Συγκρατήστε που αποθηκεύετε το αρχείο γιατί θα το χρειαστείτε στη συνέχεια.
  2. Κάντε κλικ (ή διπλό κλικ) στο αρχείο για να το τρέξετε. Τα Windows θα σας ρωτήσουν αν επιτρέπετε σε αυτό το πρόγραμμα να κάνει αλλαγές στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο Ναι.
  3. Το παράθυρο του TeamViewer θα ανοίξει και θα περιλαμβάνει το ID και των κωδικό Password. Θα πρέπει να δώσετε αυτά τα στοιχεία στον τεχνικό, για να ξεκινήσει η συνεδρία υποστήριξης.

AnyDesk

Πρόκειται για ένα επίσης γνωστό λογισμικό, που αποκτάει συνεχώς δημοτικότητα. Παρακάτω οι οδηγίες για τη λήψη και χρήση του AnyDesk:

  1. Κάντε >κλικ εδώ< κι αποθηκεύστε το αρχείο στο δίσκο σας. Συγκρατήστε που αποθηκεύετε το αρχείο γιατί θα το χρειαστείτε στη συνέχεια.
  2. Κάντε κλικ (ή διπλό κλικ) στο αρχείο για να το τρέξετε.
  3. Το παράθυρο του AnyDesk θα ανοίξει και θα περιλαμβάνει τη διεύθυνση AnyDesk. Θα πρέπει να δώσετε αυτά τα στοιχεία στον τεχνικό, για να ξεκινήσει η συνεδρία υποστήριξης.
  4. Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να επιτρέψετε τη σύνδεση του τεχνικού, κάνοντας κλικ στο πράσινο πλήκτρο Accept, όταν αυτό εμφανιστεί.