Διακοπή υπηρεσίας(ων)

Για τις υπηρεσίες που παρέχουμε με προπληρωμή, όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain name), μισθωμένοι servers, κλπ, μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή τους ανά πάσα στιγμή. Η υπηρεσία θα διακοπεί στο τέλος της εκάστοτε περιόδου χρέωσης.

Αν θέλετε να διακόψετε κάποια υπηρεσία που σας παρέχουμε, ανοίξτε ένα αίτημα υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας. Κάποιος από εμάς θα σας εξυπηρετήσει και θα επιβεβαιώσει τη διακοπή της υπηρεσίας.