Τί είναι το Bitcoin

  Ψηφιακά νομίσματα

Το Bitcoin αποτελεί έναν σχετικά νέο τρόπο μεταφοράς αξίας μέσω Internet, χωρίς τη διαμεσολάβηση τράπεζας και χωρίς να χρειαστεί να εμπιστευτούμε κάποιον ενδιάμεσο. Το Bitcoin υφίσταται μόνο μέσα σε υπολογιστικά συστήματα κι ως εκ τούτου αποτελεί ένα αμιγώς ψηφιακό νόμισμα ή κρυπτο-νόμισμα, όπως επίσης καλείται επειδή βασίζεται σε αρχές της κρυπτογραφίας.

Το Bitcoin ήταν το πρώτο κρυπτονόμιμα, αλλά πλέον υπάρχουν πολλές αντίστοιχες υλοποιήσεις. Συνήθως αποκαλούμε αυτά τα νομίσματα κρυπτονομίσματα. Το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα βασίζονται σε μια τεχνολογία που ονομάζεται Blockchain. Αυτή η τεχνολογία θεωρείται από πολλούς επαναστατική, γιατί διευκολύνει τις συναλλαγές απευθείας από χρήστη σε χρήστη, χωρίς την ανάγκη κάποιας ενδιάμεσης υπηρεσίας ή οντότητας.

Το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα μπορούν να ανταλλαχθούν για ευρώ, δολάρια κλπ. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν απευθείας για την αγορά υπηρεσιών κι αγαθών.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα BitcoinX.gr.