Τί πακέτα υποστήριξης πληροφορικής παρέχετε;

  Συμβόλαια συντήρησης

Δεν πιστεύουμε στο “ένα μέγεθος για όλους” γιατί κάθε συνεργάτης έχει διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης. Οπότε προσαρμόζουμε τα πακέτα συντήρησης και υποστήριξης στις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη.

Απευθυνόμαστε κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που χρειάζονται έναν έμπιστο συνεργάτη να αναλάβει την υποστήριξη όλης της υποδομής IT. Παρά το γεγονός ότι η έδρα μας είναι στην Αθήνα – Ελλάδα, μπορούμε να παρέχουμε και πακέτα απομακρυσμένης υποστήριξης. Στην πραγματικότητα, παρέχουμε υποστήριξη σε οντότητες σε όλη την Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Δείτε μερικούς ενδεικτικούς τομείς εξειδίκευσης:

  • Εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση Linux & Windows Server
  • Μελέτη και υλοποίηση τοπικού κι απομακρυσμένου δικτύου
  • Ενημερώσεις κι αναβαθμίσεις εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού
  • Διενέργεια ελέγχων ασφάλειας
  • Μελέτη και υλοποίηση ασφαλών / κρυπτογραφημένων επικοινωνιών
  • Υλοποιήσεις Voice over IP (VoIP)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Backup) και σενάρια ανάκαμψης από καταστροφή
  • Συστήματα ενοποιημένων επικοινωνιών
  • Ανάπτυξη εφαρμογών σε MS Office Automation με χρήση VBA

Προσφέρουμε πακέτα ορισμένης διάρκειας 6 ή 12 μηνών, σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες καταβολές.

Επικοινωνήστε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό (+30) 210 300 5288 για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.