Πώς λαμβάνω τα email μου στο Mozilla Thunderbird;

  Email

Η ρύθμιση του Mozilla Thunderbird για τη λήψη της αλληλογραφίας σας είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Ρυθμίστε το E-mail σας στο Mozilla Thunderbird

  1. Ανοίξτε το Mozilla Thunderbird και πηγαίνετε στο μενού Αρχείο > Νέο > Υπάρχων λογαριασμός e-mail… (αν δεν εμφανίζεται το μενού, πατήστε το πλήκτρο ALT στο πληκτρολόγιο)
  2. Συμπληρώστε το όνομά σας, το email, τον κωδικό και κάντε κλικ στο Συνέχεια
  3. Κάντε κατευθείαν κλικ στο Χειροκίνητη ρύθμιση, χωρίς να περιμένετε άδικα να τελειώσει ο οδηγός
  4. Δίπλα στο Εισερχόμενα:, επιλέξτε POP3 ή IMAP, συμπληρώστε στο Όνομα συστήματος διακομιστή το mail.your-domain (αντικαθιστώντας το your-domain με το δικό σας όνομα), επιλέξτε SSL/TLS κάτω από το SSL, καθώς και Κανονικός κωδικός πρόσβασης κάτω από το Πιστοποίηση
  5. Δίπλα στο Εξερχόμενα: συμπληρώστε στο Όνομα συστήματος διακομιστή το mail.your-domain (αντικαθιστώντας το your-domain με το δικό σας όνομα) κι επιλέξτε το SSL κάτω από το SSL/TLS
  6. Δίπλα στο Όνομα χρήστη: συμπληρώστε τη διεύθυνση σας email
  7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος
Οδηγίες για Mozilla Thunderbird

Εικόνα παράδειγμα για το πως να ρυθμίσετε το email σας στο Mozilla Thunderbird

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολία, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης.